HBH odpady s.r.o.

www.holesak.cz > aktuality > přijmeme vážného, vážnou, vhodné i pro důchodce, informace na tel. 602419523

Volné místo přijmeme vážného, vážnou, vhodné i pro důchodce. Info na tel.602419523

Podnik podporující rodinu

05. 04. 2007

Dne 27.3.2007 v Havlíčkově Brodě byly vyhlášeny výsledky soutěže Podnik podporující rodinu v kraji Vysočina 2007. V kategorii malý podnik (do 25 zaměstnanců) se naše firma umístila na druhém místě.

Hodnoceny byly flexibilní formy práce, možnosti personálního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a inovativní přístupy k podpoře rodinného života zaměstnanců (např. komunikace se zaměstnanci na rodičovské dovolené, úprava pracovní doby podle rodinných potřeb zaměstnanců, prorodinné benefity a podpora rodinných příslušníků zaměstnanců).

Soutěž proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, náměstkyně hejtmana kraje Vysočina ing. Marie Černé a starostky města Havlíčkův Brod ing. Jany Fischerové v rámci projektu Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina.

pod.JPG  podnik-pod-rodinu.jpg 

Exkurze zástupců obcí do skláren Vetropack Moravia Glass a třídící linku Těmice

05. 04. 2007

Dne 29. března 2007 proběhla exkurze pro přímé dodavatele skla a pro zástupce obcí, kterým naše firma sváží separovaný odpad, do skláren Vetrpack Moravia Glaas a na dotřiďovací linku Těmice firmy Ekor Kyjov (foto zde).

Při této příležitosti jsme společně probrali zkušenosti se zaváděním separace bílých střepů, aktuální potřeby skláren i aktuální problémy a budoucí vývoj na trhu se sklem. Po této rozpravě proběhla i velice zajímavá exkurze přímo do výroby.

Využili jsme také možnosti podívat se na nově vybudovanou dotřiďovací linku na papír a plasty v Těmicích, kterou náš obchodní partner Ekor Kyjov slavnostně otevřel v listopadu 2006. Tato linka patří k nejmodernějším v Evropě, přesto ruční práce na dotřídění zůstává základem úspěšného odbytu vytříděných materiálů. Odbyt některých komodit zajišťuje i naše firma.

Všem účastníkům této exkurze děkujeme a doufáme, že pro ně byla zajímavá a přínosná.

exkurze-sklarny-kyjov-dotridovaci-linka-temice.JPG 

Záznam rozhovoru pro ČRo Region, Vysočina

20. 10. 2006

V týdnu od 9. - 15. 10. 2006 byl v rádiu ČRo Region, Vysočina odvysílán rozhovor s Jiřím Holešákem, ředitelem firmy HBH Sběr surovin. Hlavním tématem tohoto příspěvku byla využitelnost a další zpracování odpadů (papír, plasty, bílé sklo a barevné sklo), které běžný občan vytřídí do separačních kontejnerů.

zaznam-rozhovoru.mp3

Výročí 15. let od založení firmy

01. 03. 2006

U příležitosti výročí 15ti let od založení firmy Jiří Holešák - HBH Sběr surovin proběhl dne 16. února 2006 koncert swingové kapely Big band Aldis, včele s kapelníkem Jiřím Benešem, osobním přítelem Jiřího Holešáka (foto z koncertu zde). Koncert proběhl v klubu Čechovka v prostorách bývalých kasáren v Havlíčkově Brodě za účasti zástupců Českého rozhlasu Region a HB TV Kabelové televize. Vystoupení kapely, která se během své 20tileté činnosti může pochlubit i spoluprací s orchestrem Felixe Slováčka, sledovalo několik kolegů, přátel i obchodních partnerů naší firmy. Tímto všem zúčastněným děkujeme!

odpocinek.JPG 

certifikační audit

25. 10. 2005

Dne 19.10.2005 naše společnost úspěšně absolvovala certifikační audit (foto,certifikáty) systému řízení dle norem ISO 9001 a ISO 14001, který provedl akreditovaný certifikační orgán CQS (www.cqs.cz). Zároveň proběhlo ověření našeho environmentálního prohlášení akreditovaným ověřovatelem EZÚ (www.ezu.cz) a stali jsme se tak jednou z prvních firem v ČR podnikajících v odvětví odpadového hospodářství s integrovaným systémem a ověřením EMAS.

Po dokončení celého procesu bude naše firma zapsána v evropském registru EMAS, což je oficiální seznam všech organizací v EU, které splnily požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o programu EMAS, a které mají oprávnění používat jednotné logo programu EMAS.

Certifikační orgán CQS je v ČR výhradním členem mezinárodní certifikační sítě IQ net (www.cqs.cz/iqnet.php, www.iqnet-certification.com), která sdružuje nejvýznamnější certifikační orgány pro certifikaci systémů řízení ve více než 150 zemích celého světa. Celkem členové IQ net certifikovali již více než 200 000 firem, což představuje ve světovém měřítku 30% podíl na trhu. IQ net je díky svým členům a certifikovaným organizacím největší certifikační sítí ve světě.

Při zavádění integrovaného systému řízení jsme využili služeb firmy Ircon, s.r.o. (www.ircon.cz), která nám pomohla splnit efektivním způsobem všechny požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a nařízení EMAS. Systém se tak podařilo zavést s minimem dokumentů, ale s důrazem na konkrétní činnosti a to jak z pohledu dodržování jakostních parametrů, tak s ohledem na ochranu životního prostředí.

design © PEpe, developed by Michal Kandr

© HBH Sběr surovin - Všechna práva vyhrazena