HBH odpady s.r.o.

www.holesak.cz > o firmě > environmentální politika

Environmentální politika a politika kvality firmy

Motto: Váš odpad - naše surovina

 IQNet 14001 Certifikát 14001
  IQNet 14001   Certifikát 14001
    Anglická verze
 
 

Firma HBH odpady s.r.o. poskytuje od roku 2007 služby v oblasti nakládání s odpady a navazuje tak na aktivity předchůdce Jiří Holešák—HBH Sběr surovin, která v této oblasti úspěšně podnikala od roku 1991. Soustředíme se na sběr, výkup a zpracování odpadů a druhotných surovin, zejména sběrového papíru, plastů a kovového šrotu. Od roku 2005 máme úspěšně zaveden systém environmentálního managementu podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001.

Pokládáme za důležité zajišťovat vysokou kvalitu nabízených služeb v souladu s principy na ochranu životního prostředí a posilovat tak konkurenceschopnost HBH odpady s.r.o. na tuzemském i zahraničním trhu. Vedení firmy nese plnou odpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb a dopady činností na životní prostředí souvisejícími s těmito službami a proto pevně stojí za těmito závazky:

  • Spokojený zákazník je hlavním cílem a výsledkem trvalého úsilí všech zaměstnanců firmy a také základní podmínkou pro udržení a vylepšení pozice firmy v sektoru odpadového hospodářství nejen v kraji Vysočina, ale i na území ČR.
  • Naše služby významně přispívají k ochraně životního prostředí, protože kvalitním tříděním a dalším zpracováním přijatých odpadů zvyšujeme možnost jeho materiálového využití.
  • Systém řízení je nedílnou součástí řízení firmy, proto se jej snažíme neustále zlepšovat, zejména stanovováním a plněním cílů v oblasti kvality a životního prostředí, prováděním interních auditů a pravidelnou kontrolní činností požadovanou právními předpisy a provozními řády.
  • Provozujeme sběrný dvůr a výkupnu odpadů a linku na zpracování (třídění a lisování) odpadů, při provozování těchto zařízení a poskytování dalších služeb používáme moderní technologie.
  • Plníme požadavky zákonů a dalších právních nebo jiných předpisů, pravidelně hodnotíme jejich plnění.
  • Sledujeme dopady našich služeb na životní prostředí, provádíme preventivní kroky k předcházení a snižování těchto dopadů.
  • Komunikace se zákazníky, širokou veřejností, státní správou a dalšími zainteresovanými stranami související s kvalitou našich služeb a ochrany životního prostředí je jednou z našich hlavních priorit.

 

V Havlíčkově Brodě 16. března 2015                                                                                                                       Jiří Holešák – Jednatel

 

design © PEpe, developed by Michal Kandr

© HBH Sběr surovin - Všechna práva vyhrazena