Ceník - nebezpečné odpady – poplatky za likvidaci

Ceník platí od 1.9. 2019

Ceník pro občany

Katalog odpadůDruh odpaduCena/Kč/kg
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 5,-
150107, 200102 Autoskla, lepená skla, drátěná skla (O) 1,00
170101 Beton (O) 0,80
170102 Cihly (O) 0,80
170201 Dřevo (O) dveře, okna, poplatek za likvidaci 1,50
170201 Dřevo (O) nábytek, poplatek za likvidaci 1,50
170604 Izolační materiály (skelná vata), (O) 2,-
170903 Jiné stavební a demoliční odpady(včetně směsných ,stavebních a demoličních odpadů) obsahujících nebez. látky (N) 8,-
160103 Pneumatiky (O) 4,-
160103 Pneumatiky s diskem (O) 4,-
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků (N) 8,-
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků (O) 0,50
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901,170902 a 170903 (O) 0,80
200301 Směsný komunální odpad 2,00
170605 Stavební materiály obsahující azbest(eternit) (N) 6,00
170103 Tašky a keram. výrobky (O) 0,50

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník pro podnikatelské subjekty

Katalog odpadůDruh odpaduCena/Kč/kg
150202 Absorbční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů), čistící tkaniny na ochranné oděvy znečištěné nebez. látkami (N) 13,-
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 6,-
150107 Autoskla, lepená skla, drátoskla (O) 1,-
200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č.200127 (O) 12,-
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebez. látky (N) 13,-
170101 Beton (O) 0,80
200201 Biologicky rozložitelný odpad (O) 2,-
170102 Cihly (O) 0,80
170201 Dřevo (O) okna, dveře 2,50
170201 Dřevo (O) nábytek 2,50
200117 fotochemikálie (N) 6,-
130113 Jiné hydraulické oleje (N) 3,-
130208 Jiné motorové,převodové a mazací oleje (N) 3,-
150105 Kompozitní obaly (O) 2,-
150111 Kovové obaly obsahující nebezpeč. Výplňovou hmotu(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob (N) 13,-
120118 Kovový kal(brusný kal, honovací kal akal z lapování) obsahující olej (N) 8,50
160121 Nebezpečné součástky neuved.pod č.160107-160111 a 160113 a 160114 (N) 13,-
130205 Nechlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje (N) 3,-
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebez, látky (N) 11,-
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (N) 13,-
200307 Objemný odpad (O) 2,-
200110 Oděvy (O) 6,-
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla (N) 13,-
080409 Odpadní lepidla a těsnící materiály obs. Org.rozpouštědla nebo jiné nebez. látky (N) 13,-
080201 Odpadní práškové barvy (O) 7,-
120109 Odpadní řezné emulze (N) 4,-
080318 Odpadní tiskařský toner (O) 6,-
080117 Odpady z odstraň. barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez.látky (N) 13,-
160107 Olejové filtry (N) 13,-
150102 Plastové obaly-folie (O) 3,50
200139 Plasty (O) 3,50
160103 Pneumatiky – malé osobní (O) 4,-/kg
160103 Pneumatiky – malé osobní s diskem (O) 4,-/kg
170107 Směsi nebo odděl frakce betonu, cihel,tašek a keram.výrobků (O) 0,50
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek a keram.výrobků (N) 8,-
150106 Směsné obaly (O) 3,-
170903 Směsné stavební a dem. odpady (N) 8,-
170904 Směsné stavební a dem. odpady (O) 0,50
200301 Směsný komunální odpad 2,00
170605 Stavební mater. Obsahující azbest(eternit) (N) 6,00
170103 Tašky a keram. výrobky (O) 0,50
200111 Textilní materiály (O) 6,-
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluotouhlovodíky (lednice) (N) 15,-
170603 Polystyren (N) 22,-
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje (N) 4,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

HBH odpady s.r.o.

Sběrný dvůr "HBH odpady s.r.o."
Havířská 1124, 580 01 Havlíčkův Brod

tel. a fax: 569 422 306, tel.: 569 429 986
Zelená linka: 800 260 200
Pracovní doba: po – pá: 6.00 – 16.00, so: 8.00 – 12.00

Výkup papíru v provozovně "třídírna papíru a plastů" 6.00 - 14.30, poté 14.30 - 16.00 na sběrném dvoře.

Seznam všech odpadů, které přijímáme