Ceník - nebezpečné odpady – poplatky za likvidaci

Ceník platí od 1.4. 2019

Ceník pro občany

Katalog odpadůDruh odpaduCena/Kč/kg
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 5,-
150107, 200102 Autoskla, lepená skla, drátěná skla (O) 1,00
170101 Beton (O) 0,50
170102 Cihly (O) 0,50
170201 Dřevo (O) dveře, okna 0,-
170201 Dřevo (O) nábytek 0,-
170604 Izolační materiály (skelná vata), (O) 2,-
170903 Jiné stavební a demoliční odpady(včetně směsných ,stavebních a demoličních odpadů) obsahujících nebez. látky (N) 8,-
160103 Pneumatiky (O) 4,-
160103 Pneumatiky s diskem (O) 4,-
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků (N) 8,-
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků (O) 0,50
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901,170902 a 170903 (O) 0,50
200301 Směsný komunální odpad 2,00
170605 Stavební materiály obsahující azbest(eternit) (N) 6,00
170103 Tašky a keram. výrobky (O) 0,50

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník pro podnikatelské subjekty

Katalog odpadůDruh odpaduCena/Kč/kg
150202 Absorbční činidla, filtrační materiály/včetně olejových filtrů), čistící tkaniny na ochranné oděvy znečištěné nebez. látkami (N) 13,-
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 5,-
150107 Autoskla, lepená skla, drátoskla (O) 1,-
200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č.200127 (O) 12,-
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebez. látky (N) 13,-
170101 Beton (O) 0,50
200201 Biologicky rozložitelný odpad (O) 1,-
170102 Cihly (O) 0,50
170201 Dřevo (O) okna, dveře 1,00
170201 Dřevo (O) nábytek 1,00
200117 fotochemikálie (N) 6,-
170603 Izolační materiály polystyren (N) 16,-
130113 Jiné hydraulické oleje (N) 3,-
130208 Jiné motorové,převodové a mazací oleje (N) 3,-
150105 Kompozitní obaly (O) 2,-
150111 Kovové obaly obsahující nebezpeč. Výplňovou hmotu(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob (N) 13,-
120118 Kovový kal(brusný kal, honovací kal akal z lapování) obsahující olej (N) 8,50
160121 Nebezpečné součástky neuved.pod č.160107-160111 a 160113 a 160114 (N) 13,-
130205 Nechlorované minerální motorové,převodové a mazací oleje (N) 3,-
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebez, látky (N) 11,-
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (N) 13,-
200307 Objemný odpad (O) 2,-
200110 Oděvy (O) 3,-
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla (N) 13,-
080409 Odpadní lepidla a těsnící materiály obs. Org.rozpouštědla nebo jiné nebez. látky (N) 13,-
080201 Odpadní práškové barvy (O) 7,-
120109 Odpadní řezné emulze (N) 4,-
080318 Odpadní tiskařský toner (O) 6,-
080117 Odpady z odstraň. barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez.látky (N) 13,-
160107 Olejové filtry (N) 13,-
150102 Plastové obaly-folie (O) 3,50
200139 Plasty (O) 3,50
160103 Pneumatiky – malé osobní (O) 4,-/kg
160103 Pneumatiky – malé osobní s diskem (O) 4,-/kg
170107 Směsi nebo odděl frakce betonu, cihel,tašek a keram.výrobků (O) 0,50
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek a keram.výrobků (N) 8,-
150106 Směsné obaly (O) 3,-
170903 Směsné stavební a dem. odpady (N) 8,-
170904 Směsné stavební a dem. odpady (O) 0,50
200301 Směsný komunální odpad 2,00
170605 Stavební mater. Obsahující azbest(eternit) (N) 6,00
170103 Tašky a keram. výrobky (O) 0,50
200111 Textilní materiály (O) 4,-
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluotouhlovodíky (lednice) (N) 15,-
170603 Polystyren (N) 16,-
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje (N) 4,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

HBH odpady s.r.o.

Sběrný dvůr "HBH odpady s.r.o."
Havířská 1124, 580 01 Havlíčkův Brod

tel. a fax: 569 422 306, tel.: 569 429 986
Zelená linka: 800 260 200
Pracovní doba: po – pá: 6.00 – 16.00, so: 8.00 – 12.00

Výkup papíru v provozovně "třídírna papíru a plastů" 6.00 - 14.30, poté 14.30 - 16.00 na sběrném dvoře.

Seznam všech odpadů, které přijímáme