Logo HBH Odpady

Nebezpečný odpad

Ceník pro občany
Ceník platí od 25. 4. 2023
Katalog Odpadů
Druh opadu
Cena Kč/Kg
170301
Asfaltové směsi obsahující dehet
7,00
170903
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných, stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebez. látky
8,00
170106
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
8,00
170605
Stavební materiály obsahující azbest (eternit)
7,00
150110
Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15,00
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
4,50
Ceny jsou uvedené bez DPH.
Ceník pro podnikatelské subjekty
Katalog Odpadů
Druh opadu
Cena Kč/Kg
150202
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových), čistící tkaniny na ochranné oděvy znečištěné nebez. látkami
15,00
170301
Asfaltové směsi obsahující dehet
7,00
200127
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebez. látky
15,00
200117
Fotochemikálie
20,00
130113
Jiné hydraulické oleje
4,00
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
4,50
150111
Kovové obaly obsahuící nebez. výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
15,00
120118
Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
9,00
160121
Nebezpečné součástky neuved. pod č. 160107-160111 a 160113 a 160114
15,00
130205
Nechlorované minerální motorové, převodově a mazací oleje
4,00
160114
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebez. látky
18,00
150110
Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15,00
080111
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
15,00
080409
Odpadní lepidla a těsnící materiály obs. Org. rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
15,00
120109
Odpadní řezné emulze
6,00
080117
Odpady z odstraň. barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
15,00
160107
Olejové filtry
14,00
170106
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
9,00
170903
Směsné stavební a dem. odpady
9,00
170605
Stavební materiál obsahující azbest (eternit)
8,50
170603
Polystyren
22,00
130507
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
7,00
Ceny jsou uvedené bez DPH.
Chcete se nás na něco zeptat? Neváhejte a ozvěte se
Kontakt
© 2023 HBH Odapady s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů