Logo HBH Odpady

Nebezpečný odpad

Ceník pro občany
Ceník platí od 1. 1. 2024
Katalog odpadů
Druh odpadu
Cena Kč/kg
170301
Asfaltové směsi obsahující dehet
7,00
170605
Stavební materiály obsahující azbest (eternit)
7,00
150110
Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
17,00
200127
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
17,00
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
4,50
170903
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných, stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebez. látky
9,00
170106
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
8,00
Ceny jsou uvedené bez DPH.
Ceník pro podnikatelské subjekty
Katalog odpadů
Druh odpadu
Cena Kč/kg
150202
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových), čistící tkaniny na ochranné oděvy znečištěné nebez. látkami
17,00
170301
Asfaltové směsi obsahující dehet
7,00
200117
Fotochemikálie
22,00
130113
Jiné hydraulické oleje
4,50
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
4,50
150111
Kovové obaly obsahuící nebez. výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
17,00
120118
Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
9,00
160121
Nebezpečné součástky neuved. pod č. 160107-160111 a 160113 a 160114
17,00
130205
Nechlorované minerální motorové, převodově a mazací oleje
4,50
160114
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebez. látky
19,00
150110
Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
17,00
080111
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
17,00
080409
Odpadní lepidla a těsnící materiály obs. Org. rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
15,00
120109
Odpadní řezné emulze
7,00
080117
Odpady z odstraň. barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
15,00
160107
Olejové filtry
15,00
170106
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
10,00
170903
Směsné stavební a dem. odpady
10,00
170605
Stavební materiál obsahující azbest (eternit)
7,00
170603
Polystyren
22,00
130507
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
7,00
Ceny jsou uvedené bez DPH.
Chcete se nás na něco zeptat? Neváhejte a ozvěte se
Kontakt
© 2024 HBH Odapady s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů