Logo HBH Odpady

Nebezpečný odpad

Ceník pro občany
Ceník platí od 23. 6. 2022
Katalog odpadů
Druh odpadu
Poplatek za likvidaci Kč/kg
170301
Asfaltové směsi obsahující dehet
6,50
170903
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných, stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebez. látky
8,-
170106
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
8,-
170605
Stavební materiály obsahující azbest (eternit)
7,50
150110
Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
13,-
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
4,50
Ceny jsou uvedené bez DPH.
Ceník pro podnikatelské subjekty
Katalog odpadů
Druh odpadu
Poplatek za likvidaci Kč/kg
150202
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových), čistící tkaniny na ochranné oděvy znečištěné nebez. látkami
13,-
170301
Asfaltové směsi obsahující dehet
6,50
200127
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebez. látky
13,-
200117
Fotochemikálie
6,-
130113
Jiné hydraulické oleje
4,-
130208
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
4,50
150111
Kovové obaly obsahující nebez. výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
13,-
120118
Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
9,-
160121
Nebezpečné součástky neuved. pod č. 160107-160111 a 160113 a 160114
13,-
130205
Nechlorované minerální motorové, převodově a mazací oleje
4,-
160114
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebez. látky
11,-
150110
Obaly obsahující zbytky nebez. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
13,-
080111
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
13,-
080409
Odpadní lepidla a těsnící materiály obs. Org. rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
13,-
120109
Odpadní řezné emulze
6,-
080117
Odpady z odstraň. barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebez. látky
13,-
160107
Olejové filtry
13,-
170106
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
8,-
170903
Směsné stavební a dem. odpady
8,-
170605
Stavební materiál obsahující azbest (eternit)
7,50
200123
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluotouhlovodíky (lednice)
15,-
170603
Polystyren
22,-
130507
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
6,-
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Chcete se nás na něco zeptat? Neváhejte a ozvěte se
Kontakt
© 2022 HBH Odapady s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů