Logo HBH Odpady

Ke stažení 

Písemná informace (dříve "Základní popis odpadu")
Každá firma (původce odpadu) má povinnost s každou jednorázovou nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu předat údaje o své osobě a údaje o odpadu nezbytné pro zjištění, zda smí být s daným odpadem v zařízení nakládáno nebo zda smí obchodník s odpady takový odpad převzít (§ 15 odst. 2d) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a § 24 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).  Tyto údaje nám mimo jiné slouží ke správnému zaevidování provozovny původce odpadu (identifikační číslo provozovny).
© 2024 HBH Odapady s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů