Logo HBH Odpady

Ostatní odpady

Ceník pro občany
Ceník platí od 2. 1. 2023
Katalog Odpadů
Druh opadu
Cena Kč/Kg
160120, 170202
Autoskla, lepená skla, drátěná skla
1,00
170101
Beton
1,05
170102
Cihly
1,05
200138
Dřevo - dveře, okna, poplatek za likvidaci
1,50
170604
Izolační materiály (skelná vata)
2,40
170107
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
1,05
170103
Tašky a keramické výrobky
2,40
200301
Směsné komunální odpady
2,40
080318
Odpadní tiskařský toner
15,00
200138
Větve
4,00
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník pro podnikatelské subjekty
Katalog Odpadů
Druh opadu
Cena Kč/Kg
160120, 170202
Autoskla, lepená skla, drátěná skla
1,00
200128
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č. 200127
12,00
170101
Beton
1,05
200201
Biologicky rozložený odpad
3,00
170102
Cihly
1,05
170201
Dřevo - okna, dveře
2,50
170201
Dřevo - nábytek
2,50
150105
Kompozitní obaly
2,40
200307
Objemný odpad
2,40
200110
Oděvy
6,00
080201
Odpadní práškové barvy
3,50
080318
Odpadní tiskařský toner
15,00
150102
Plastové obaly - mix
3,50
200139
Plasty
3,50
160103
Pneumatiky - malé osobní
4,00
160103
Pneumatiky - malé osobní s diskem
4,00
170107
Směsi nebo odděl frakce betonu, cigel, tašek a keram. výrobků
1,05
150106
Směsné obaly
3,50
170904
Směsné stavební a dem. odpady
1,05
170103
Tašky a keram. výrobky
2,40
200111
Textilní materiály
6,00
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
© 2023 HBH Odapady s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů