Logo HBH Odpady

Ostatní odpady

Ceník pro občany
Ceník platí od 1. 1. 2024
Katalog odpadů
Druh odpadu
Cena Kč/kg
160120, 170202
Autoskla, lepená skla, drátěná skla
1,00
170101
Beton
1,05
170102
Cihly
1,05
200138
Dřevo - dveře, okna, poplatek za likvidaci
1,50
170604
Izolační materiály (skelná vata)
3,00
170107
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
1,05
170103
Tašky a keramické výrobky
3,00
200301
Směsné komunální odpady
3,00
080318
Odpadní tiskařský toner
15,00
200138
Větve
4,00
200125
Jedlý olej a tuk
0,00
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník pro podnikatelské subjekty
Katalog odpadů
Druh odpadu
Cena Kč/kg
160120, 170202
Autoskla, lepená skla, drátěná skla
1,00
200128
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č. 200127
12,00
170101
Beton
1,05
200201
Biologicky rozložený odpad
4,00
170102
Cihly
1,05
170201
Dřevo - okna, dveře
2,50
170201
Dřevo - nábytek
2,50
150105
Kompozitní obaly
3,00
200307
Objemný odpad
3,00
200110
Oděvy
6,00
080201
Odpadní práškové barvy
3,50
080318
Odpadní tiskařský toner
15,00
150102
Plastové obaly - mix
4,50
200139
Plasty
4,50
170107
Směsi nebo odděl frakce betonu, cigel, tašek a keram. výrobků
1,05
150106
Směsné obaly
4,00
170103
Tašky a keram. výrobky
3,00
200111
Textilní materiály
6,00
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
© 2024 HBH Odapady s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů