Logo HBH Odpady

Ostatní odpady

Ceník pro občany
Ceník platí od 2. 1. 2023
Katalog Odpadů
Druh opadu
Cena Kč/Kg
160120, 170202
Autoskla, lepená skla, drátěná skla
1,00
170101
Beton
1,05
170102
Cihly
1,05
200138
Dřevo - dveře, okna, poplatek za likvidaci
1,50
200138
Dřevo - nábytek, poplatek za likvidaci
1,50
170604
Izolační materiály (skelná vata)
2,40
160103
Pneumatiky
4,00
160103
Pneumatiky s diskem
4,00
170107
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků
1,05
170904
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 170903
1,05
170103
Tašky a keramické výrobky
2,40
200301
Směsné komunální odpady
2,40
200138
Větve
4,00
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceník pro podnikatelské subjekty
Katalog Odpadů
Druh opadu
Cena Kč/Kg
160120, 170202
Autoskla, lepená skla, drátěná skla
1,00
200128
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č. 200127
12,00
170101
Beton
1,05
200201
Biologicky rozložený odpad
2,00
170102
Cihly
1,05
170201
Dřevo - okna, dveře
2,50
170201
Dřevo - nábytek
2,50
150105
Kompozitní obaly
2,40
200307
Objemný odpad
2,40
200110
Oděvy
6,00
080201
Odpadní práškové barvy
3,50
080318
Odpadní tiskařský toner
15,00
150102
Plastové obaly - mix
3,50
200139
Plasty
3,50
160103
Pneumatiky - malé osobní
4,00
160103
Pneumatiky - malé osobní s diskem
4,00
170107
Směsi nebo odděl frakce betonu, cigel, tašek a keram. výrobků
1,05
150106
Směsné obaly
3,50
170904
Směsné stavební a dem. odpady
1,05
170103
Tašky a keram. výrobky
2,40
200111
Textilní materiály
6,00
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
© 2023 HBH Odapady s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů