O firmě

Firma HBH odpady s. r. o. je ryze česká soukromá firma, která navázala na působení firmy Jiří Holešák – HBH Sběr surovin fungující na trhu od roku 1991. Zabývá se především výkupem, sběrem a úpravou druhotných surovin (papír, plasty, sklo, železný šrot, barevné kovy). Pro obce a město Havlíčkův Brod společnost provozuje sběrný dvůr, zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení. Mezi další činnosti patří i přistavování, odvoz a odstraňování odpadů pomocí kontejnerů, dále i svoz nebezpečných odpadů.

Pracoviště firmy jsou vybavena moderními technickými zařízeními používanými v oblasti nakládání s odpady. K nejvýznamnějším patří moderní linka na třídění odpadů tvořená lisem a soustavou dopravníků s automatickým ovládáním a programováním.

Od roku 1997 jsme spoluzakladatelem obchodní společnosti REMAT TRADE s.r.o. Brno, která je jedním z největších dodavatelů sběrového papíru v ČR. Poskytujeme i obchodní servis v odbytu skleněných střepů, sběrového papíru a plastů v rámci ČR řadě firem a podniků typu technických služeb.

V roce 2005 firma HBH odpady s. r. o. zavedla integrovaný systém řízení a stala se tak držitelem certifikátů dle normy ČNS EN ISO 9001 - systém jakosti a ČSN EN ISO 14001 - systém environmentálního managementu. Dále proběhlo ověření environmentálního prohlášení v souladu s pravidly Národního programu EMAS dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o programu EMAS, čímž se společnost HBH stala jednou z prvních firem v ČR podnikajících v odvětví odpadového hospodářství s integrovaným systémem a ověřením EMAS.

Od března 2015 firma HBH odpady pokračuje se systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001, certifikaci systému jakosti a nařízení EMAS bylo ukončeno.

Firma HBH odpady s.r.o. vnímá v rámci svého podnikání silnou spoluodpovědnost za odpady svých zákazníků, a to jak firem, tak občanů. Posláním firmy je zajistit v maximální možné míře využití těchto odpadů tak, aby co nejmenší množství z nich muselo být uloženo na skládce či odstraněno ve spalovně. S tím souvisí i důraz na informování občanů a firem a spoluúčast na vytváření systému svozu a třídění využitelných odpadů a sběru odpadů od občanů.

Naše společnost je též členem SPDS-APOREKO (Svaz průmyslu druhotných surovin), který zajišťuje svým členům informační a obchodní podporu, a to i v oblasti certifikací. Dále je prostřednictvím firmy Remat Trade s.r.o. členem Svazu papíru a celulózy a Sdružení veřejně prospěšných služeb.

Jsme si vědomi důležitosti ochrany životního prostředí a prevence vzniku odpadů, proto v rámci své environmentální osvěty provádíme bezplatné exkurze pro jednotlivce, školská zařízení i jiné skupiny a nabízíme zajištění a odprezentování tematických akcí týkající se odpadové problematiky, podporujeme sběrové akce školek i škol.