Soubory ke stažení

Formuláře

Každá firma při první dodávce odpadu (stačí jedenkrát za rok) mám povinnost při předání materiálu uvést o jaký druh odpadu se jedná a jaká může být produkce odpadu za celý rok. Formulář se vyplňuje ke každému druhu odpadu samostatně (v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 383/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb.).